El sector financer a Andorra

El sector financer andorrà és un dels principals pilars de l'economia andorrana, i contribueix en un 16% al PIB del país.

L'INAF (Institut Andorrà de Finances) és l'òrgan supervisor i regulador del sistema (a excepció de les companyies asseguradors que no pertanyen a grups bancaris, regulades pel Ministeri de Finances del Govern d'Andorra).

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) és l'òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Tots els bancs andorrans estan certificats com intermediaris qualificats per l'IRS (Internal Revenue Service) dels Estats Units i disposen dels estàndards SEPA i MiFID.

El sector bancari es caracteritza per la forta capitalització de les diferents entitats i una gestió de caràcter conservador i prudent. Aquestes característiques han permès que la solvència del sector se situï en ràtios superiors al 20%, molt per sobre de la majoria de places financeres de l'entorn.