Per què creem un multi family office?

Alkimia Capital agrupa un equip de professionals de les finances, amb experiència en banca privada, banca d’inversions i mercats financers, que decideixen posar els seus coneixements al servei de clients individuals i famílies, amb els objectius següents:
 
Assessorar sobre estructures de control i gestió que puguin cobrir les complexitats i peculiaritats dels patrimonis familiars.
 
Assegurar una alineació d’interessos òptima entre els diferents proveïdors bancaris / financers i la família.
 

Centralitzar i professionalitzar rols en l'assessorament del patrimoni per tal d’assolir rendiments més elevats o nivells de risc menors en cada decisió d’inversió.

Consolidar el risc, fer el seguiment dels rendiments i elaborar presentacions de resultats consolidats amb la finalitat d’optimitzar les decisions d’inversió i simplificar el seguiment per la família.

Coordinar altres serveis professionals (com planificació fiscal o altres serveis corporatius) fent una selecció de proveïdors i sent interlocutors únics / principals.

Emetre consell de forma independent i professional tenint com a únic objectiu, protegir i fer créixer el patrimoni familiar des d’una perspectiva global (financer, immobiliari, empresarial, altres interessos).

Ajudar en la selecció de proveïdors bancaris, assegurant una negociació de condicions i un control administratiu eficients.

​Tenir la diversificació com a dogma: diversificació geogràfica, d’actius, de bancs, de proveïdors...