Planificació patrimonial

Ajudem al client o a la família a obtenir una visió global de la seva situació patrimonial i assessorem en la reflexió, planificació i execució de la transmissió del patrimoni entre generacions

Planificació successòria:
en base a l’anàlisi de les voluntats del cap de família, analitzem la millor forma de dur a terme els objectius pel que fa a la transmissió de patrimoni a la següent generació de forma eficient. Prestem recolzament en la reflexió i elaboració de testaments / darreres voluntats.

Assegurances de vida:
incorporem els productes d’assegurances en la planificació patrimonial de la família, en especial les assegurances de vida, per tal de cobrir les potencials contingències en el cas de defunció prematura d’algun membre rellevant de la família.

Protocols familiars:
ajuda en la reflexió al voltant de la participació dels membres de la família en la gestió del patrimoni empresarial o familiar.

Continuïtat empresarial:
anàlisi de les oportunitats al voltant de la venda, la continuïtat o el traspàs a la següent generació de les activitats empresarials de la família.