Tarifes

Assessorament financer: Fins a 0,75% del volum sota assessorament

Gestió discrecional: Fins a 1,5% del volum sota gestió

Performance fee: Fins a 15% del rendiment anual (High Water Mark)

Serveis auxiliars: A definir en funció del serveis