Els nostres pilars corporatius

Independència:
Alkimia Capital és una entitat independent, tant des de la perspectiva financera com des de la de l’assessorament. Vetlla per evitar qualsevol conflicte d’interès en l’exercici de les seves funcions.
 

Visió a llarg termini:
No hi ha possibilitat d’obtenir la confiança dels clients sense una genuïna orientació als mateixos. Alkimia Capital persegueix la creació de relacions a llarg termini, tenint especial cura de mantenir l’equilibri entre la satisfacció del client i el rendiment de l’entitat.
 

Qualitat:
Tota prestació de serveis està presidida per la qualitat dels mateixos, tant des de la vessant humana com tècnica.
 

Valors: ètica, transparència, rigor, discreció, professionalitat i responsabilitat. 
Ens regim pels més alts i estrictes principis ètics, com no pot ser d’una altra forma en el sector. Vetllem per la transparència en les relacions amb els clients i assumim el nostre rol amb responsabilitat, professionalitat i integritat. Mantenim el més estricte secret professional i cultivem la discreció. Tant les polítiques o procediments interns com els sistemes de control estaran orientats a complir i fer complir aquests principis bàsics.