Filantropia

Ajudem al client o a la família a construir, si és del seu interès, una política de responsabilitat social familiar o corporativa.

Estratègia en donacions i altruisme:
ajuda en la reflexió estratègica al voltant de la voluntat de participació de la família en filantropia. Assessorament en l’elaboració i posta en pràctica d’un pla estratègic al respecte (selecció dels receptors, dels mitjans o vehicles, etc...).Preparació i presentació d’iniciatives en filantropia.

Fundacions privades:
quan s’escaigui, assistència i consell en l’establiment de fundacions amb finalitats benèfiques / altruistes. Recolzament en el seguiment administratiu.