Inversions

Entre els actius recomanats per Alkimia Capital als seus clients, destaquem els següents:

 

 

HELIUM PERFORMANCE 

Helium Performance és un fons gestionat per la societat gestora independent francesa Syquant. La gestora llença el fons a l’any 2013, fent ús de diferents estratègies alternatives, algunes de les quals ja formaven part del primer fons Helium Fund des del 2005. El fons intenta obtenir un retorn a llarg termini superior al 6% assumint nivells de volatilitat inferiors al 4%, combinant estratègies Merger Arbitrage, Event Driven i Systematic Long/Short. Com a principal objectiu té la preservació del capital perseguint un perfil de retorn independent de la evolució general del mercat.

Alkimia Capital va començar en l’any 2016 a recomanar el fons a alguns clients amb un perfil de inversió prudent, però que poguessin tolerar fons alternatius UCITS a les seves carteres. El principal argument residia en la necessitat de buscar alternatives a la renta fixa tradicional, ja que aquesta oferia un risc asimètric en contra del inversor tradicional (baix potencial  i risc elevat).

HELIUM PERFORMANCE


RUFFER TOTAL RETURN

Fons gestionat per Ruffer, societat gestora anglesa creada per Jonathan Ruffer l’any 1994 amb un enfoc multi-actiu. El principal objectiu dels gestors és la preservació del capital en moments de tensió, però a llarg termini aconseguir un bon retorn amb un nivell de risc moderat. Per aconseguir-ho, inverteix en tot tipus d’actiu, des de renta variable passant per bons lligats a la inflació fins a l’or, per tal d’obtenir una cartera equilibrada que pugui fer front a qualsevol entorn de mercat. La seva principal fortalesa és una visió independent de les forces que mouen els mercats i una gran habilitat en ajustar la cartera per aprofitar-se’n.

Alkimia Capital recomana aquest fons als seus clients amb un perfil d’inversió equilibrat des del 2016. El seu atractiu principal és la protecció que ofereix davant els riscos macroeconòmics i de valoracions de diferents actius, sense renunciar a una bona rendibilitat. El seu retorn anualitzat ha estat superior al 8% des del 2000.

El fons Ruffer Total Return ha batut la majoria dels seus competidors durant els darrers anys, destacant sobretot en anys difícils per tothom com van ser el 2008 a nivell global i el 2011 a Europa.

RUFFER TOTAL RETURN